divendres, 22 d’abril de 2011

Glogster per l'aprenentatge de llengües

Com hem dit en un altre bloc, aquests darrers dies abans de vacacions, a la Seu hi havia un airet fresquet, renovador amb una boníssima olereta a TIC que perfumava tot l'edifici. I és que es varen juntar dos activitats, una de l'alumnat de segon i una altra de l'alumnat de primer.

L'alumnat de segon, que participa en un projecte d'eportafoli d'estudis, estava immers en la documentació i muntatge d'un cartell amb l'eina Glogster com a complement de l'activitat de representació d'un musical per l'assignatura de Representació Escènica, on es complementen dos vessants de la competència artística, la música i la plàstica. Així, es veien alumnes concentrats en les diferents fases tècniques de la construcció de l'eina.

A la mateixa vegada, l'alumnat de primer, en el marc de les assignatures d'anglès, estava també fent els muntatges de cartells amb Glogster com a complement d'una activitat de llengua. Amb aquest motiu, durant el temps de la classe, l'alumnat, organitzat per grups, va treballar les diferents fases de la tasca. I vàrem necessitar diferents espais i recursos per anar complint les diferents fases: correcció del text, pràctica oral, gravació i muntatge final. En definitiva, amb la tradicional activitat del writing, afegint la dimensió TIC, a més de complementar l'aprenentatge lingüístic, també vàrem donar l'oportunitat d'explorar les possibilitats que les TIC ens ofereiexen per a desenvolupar l'autonomia i creativitat de l'aprenent. És possible que encara no sigui suficient aquesta activitat perquè l'alumnat valori la potencialitat de les TIC en l'educació, però esperem que amb exemples d'experiències d'aprenentatge amb TIC com aquesta, l'alumnat arribi, en algun moment de la seva formació inical docent, a projectar al seva futura docència amb les TIC.