dimarts, 31 de desembre de 2013

#NextGenHello

Hem participat en la iniciativa col·laborativa global amb motiu del World Hello Day 2013. Gràcies a Helen Keegan per la seva tasca de difusió i organització de la iniciativa.

dilluns, 23 de desembre de 2013

HARLEM SHAKE com a artefacte final d'un eportafoli en el MFP

Els alumnes de Màster de Formació del Professorat quan inicien la seva formació com a futur professorat d'Educació Secundària solen mostrar un gran impacte emocional i cognitiu en conèixer el sistema educatiu des de perspectives desconegudes fins al moment.

En el marc de l'assignatura de Processos i Contextos Educatius els meus alumnes documenten l'aprenentatge en un eportafoli, on van deixant evidència setmanal dels nous continguts que assoleixen i que els produeix aquest canvi de perspectiva. En cada evidència, l'artefacte que s'arxiva sol implicar el descobriment d'una nova eina, normalment, de la Web 2.0. L'entrada final d'aquest eportafoli sol ser fer un repàs global a l'aprenentatge viscut i tot el que canvi en les seves percepcios de l'educació que els ha produit. I des de l'any passat reservam el vídeo com a eina per descobrir en aquesta darrera tasca.

 Idò enguany, s'ha obrat la màgia ;-) i per això, ho vull documentar jo també en aquest blog on intent anar reflectint la meva pròpia docència. El grup d'alumnes de la promoció d'aquest curs 13-14 s'ha organitzat per fer un Harlem Shake que representa el canvi de perspectiva de la seva percepció de l'educació. Si venien de la seva experiència com alumnes d'un sistema educatiu bàsicament tradicional, la seva seva formació inicial com a professors de secundària implica una reflexió sobre aquells aspectes pedagògics, eminentment, organitzatius i metodològics, sobre els quals hauran de fer noves propostes qualitativament diferents. El resultat és un Harlem Shake amb dos principals escenes: una que representa una educació tradicional, basada en l'activitat sobre el llibre de text, la mateixa al mateix temps; i una segona escena, que presenta una educació amb varietat d'agrupaments i activitats. El missatge clar i rotund: la seva perspectiva ha canviat radicalment. Òbviament, el Harlem Shake no està exempt de contradiccions. En el segon escenari, per exemple, cada grup d'alumnes està centrat en una sola activiat, per tant, pot implicar que no s'enten l'enfocament globalitzador de l'aprenentage; o, el fet que les TIC només estan representades en aquesta segona part, implica que els alumnes entenen el missatge que el seu ús, irreversiblement, està lligat a la construcció de l'aprenentatge?

 Tot i les limitacions que hom pugui entendre a l'activitat realitzada pels alumnes, és obvi que el Harlem Shake és un treball creatiu i representatiu del canvi viscut. L'autoorgantizació del grup per arribar a aquest producte, la col·laboració, l'ús de les TIC per a expressar i comunicar un missatge són valors afegits del treball dels meus alumnes. Per tot això, estic molt orgullosa de la seva feina... i esper seguir-la en un futur ja com a docents d'aula, perquè sé cert que tenen molt per aportar pel canvi en el sistema educatiu. Així doncs, aquí deix aquest artefacte final de l'eportafoli de l'assignatura que faig de Màster. Aprofit també per donar les gràcies als meus alumnes per implicar-se tant i transformar i millorar radicalment la meva proposta inicial d'artefacte.
 En aquest enllaç teniu l'accés als eportafolis d'aquesta assignatura de totes les promocions de MFP a Eivissa.